اخلاق بد مختل چت لاستیک پنچر

اخلاق بد مختل چت لاستیک پنچر

اخلاق بد مختل چت لاستیک پنچر

اخلاق بد مانند لاستیک پنچر است
تا عوضش نکنید راه به جایی نمی برید
مختل چت


برچسب ها:
نوشته شده در مختل چت

43 بازدید در ۱۱ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر