تست شخصیت شناسی گوش

تست شخصیت شناسی گوش

تست شخصیت شناسی مدل گوش
مدل گوشتان چه شکلی است؟

گوش بزرگ
گوش کوچک
لاله گوش بلند
لاله گوش چسبیده
گوش بیرون زده
لاله گوش مثلثی
گوش نوک تیز

ابتدا گزینه درست را انتخاب کنید سپس به پایین بروید
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست شخصیت شناسی
گوش‌های شما از شخصیت‌تان چه می‌گوید؟

صورت شما نمایانگر شخصیت شماست و در زندگی اجتماعی و حرفه ایتان نقش بازی می‌کند. اجزای صورت شما در این میان بی تاثیر نیست.
مردم با نگاه کردن به حالت بینی ، چشمها و گوشهای طرف مقابلشان برداشتهایی از شخصیت او دارند. در این مقاله در رابطه با تاثیر گوش بر شخصیت برایتان می گوییم.

اگر گوش‌های بزرگی دارید :
به شما تبریک می‌گوییم! گوش‌های بزرگ نشانه شخصیتی مستقل و بانشاط است!

اگر گوش‌های کوچکی دارید :
شما روح حساسی دارید! گاهی بیش از حد منطقی هستید و بد نیست گاهی از غرایز خود پیروی کنید.

اگر لاله گوش بلندی دارید :
معنی خوشبختی و خوش‌شانسی را می‌دانید و انسانی با فکر آزاد هستید.

اگر گوش‌تان از چشم‌تان پایین‌تر است :
ذهن عملی و شخصیت باثباتی دارید.

اگر گوش‌های بیرون‌زده‌ای دارید :
فرد پویایی هستید که کسی نمی‌تواند جلوی شما را بگیرد! نمی‌توانید در اتاق کار روی صندلی بنشینید و نیاز به فعالیت مرتب خارج از خانه دارید!

لاله گوش مثلثی دارید :
شما فردی ناراضی و از خود بیگانه هستید که اعتماد به نفس کافی ندارید.

گوشهای نوک تیزی دارید :
شما فردی خلاق و مستقل هستید و خلاف جهت باور اجتماع حرکت می‌کنید.


برچسب ها:
نوشته شده در راز چت

819 بازدید در ۱۹ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر