شش مدل دوستان چت

شش مدل دوستان چت

شش مدل دوستان چت

شش مدل دوستی که نباید از دست بدهی :
دوستان چت
اولین : اونی که دست و دل بازه
دومین : اونی که خوب گوش می کنه
سومین : اونی که مثبت نگاه می کنه
چهارمین : اونی که میتونه تورو بخندونه
پنجمین : اونی که رویاهای بزرگ داره
ششمین : اونی که صداقت داره


برچسب ها:
نوشته شده در دوستان چت

35 بازدید در ۲ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر