قله کوه انسان دوستان چت

قله کوه انسان دوستان چت

کوه ها و قله ها هم مانند ما انسان هستند :

برخی گشاده رو برخی ترش رو ! اما همگی مهمان نوازند.

قله هرچه سخت تر باشد انسان های کمتری پای در آن خواهند گذاشت !

این مثالی برای دوستان چت رومی هستند.


برچسب ها:
نوشته شده در دوستان چت

54 بازدید در ۲۴ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر