کوهنوردی با کفش پاشنه بلند ممنوع

کوهنوردی با کفش پاشنه بلند ممنوع

کوهنوردی با کفش پاشنه بلند ممنوع

تابلویی در یکی از کوه های دنیا نصب شده که می گوید کوهنوردی با کفش پاشنه بلند ممنوع
البته درست است زیرا با اینگونه کفش های نامناسب امکان کوه پیمایی سخت و مشکل است و مختل چت به خوبی در این تصویر به آن اشاره داشته است.


برچسب ها:
نوشته شده در مختل چت

29 بازدید در ۱۱ شهریور , ۱۳۹۵

» ارسال نظر