تست شخصیت شناسی دیدار اول

تست شخصیت شناسی دیدار اول

تست شخصیت شناسی دیدار اول
دراولین دیدار با یک شخص ، به چه عضوی از صورتش دقت می کنید ؟

فرم صورت
پوست
چشم
لب

ابتدا گزینه را انتخاب کنید سپس به پایین بیایید
.
.
.

.

.
.
.

.

.

.

جواب تست

فرم صورت :
شما بیشتر از احساس ، منطقی هستید. ریز بین. نکته سنج. جدی.
خصلت منفی شما = بدبین و مغرور

پوست :
شما در لحظه شاد هستید. لطیف و به دنبال آرامشید. سنتی هستید.
خصلت منفی شما = دور اندیش نیستید. رویا پرداز

چشم :
شما فردی عمیق هستید. با احساس. باطن هرچیز مهم تر از ظاهر است برای شما
خصلت منفی = اعتماد دور از تدبیر. حساس

لب :
شما فردی با روحیه جوان هستید. شاداب و سرزنده اید
خصلت منفی = مادی گرا. پر حرف ظاهر ساز.


برچسب ها:
نوشته شده در راز چت

27 بازدید در ۱۷ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر