بهانه گیری برای کار مختل چت

بهانه گیری برای کار مختل چت

بهانه گیری برای کار مختل چت

تنبل ترین افراد اغلب خالق بهترین بهانه هایند
مختل چت
هرکس بخواهد کاری را انجام دهد
راهش را پیدا می کند،
و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد ،
بهانه اش را.


برچسب ها:
نوشته شده در مختل چت

41 بازدید در ۲ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر