تفاوت پاسخ دادن با واکنش نشان دادن چتروم

تفاوت پاسخ دادن با واکنش نشان دادن چتروم

تفاوت پاسخ دادن با واکنش نشان دادن
بیشتر مردم هنگام عصبانیت تنها واکنش نشان می دهند اما انسان سالم به مسائل زندگی پاسخ می دهد یعنی اول درک درستی از اتفاقات پیدا می کند ، سپس بر پایه درک و دانشش پاسخ می دهد.
به فرزندانتان بیاموزید به اتفاقات پاسخ دهند نه اینکه واکنش نشان دهد.

گاو گاو گاو
خودتی بی شعور
در چت روم حواستان به واکنش هایتان باشد تا به جای واکنش پاسخ دهید.


برچسب ها:
نوشته شده در مختل چت

86 بازدید در ۲۶ آبان , ۱۳۹۵

» ارسال نظر