تهران چت

تهران چت

برج میلاد شهرک غرب تهران چت

نمای زیبای برج میلاد در یک شب پاییزی از پارک در شهرک غرب تهران

نمایی که شامل آسمان صاف و ابری آبی و بنفش ، درختان با پیاده روی پله ها با چراغ های توپی