عاشقانه چت

عاشقانه چت

کیک رد ولوت خامه ای

کیک رد ولوت خامه ای
شامل خامه و کیک با اسانس توت فرنگی و میوه توت فرنگی
کیک تولد قلب

کیک ولنتاین توت فرنگی خامه ای

کیک تولد خامه ای توت فرنگی که برای روز عشق یا روز ولنتاین تهیه شده است و به همراه یک قلب بادکنکی با گاز هلیوم می باشد.

قلب حشره عاشقانه چت

آدم ها وقتی عاشق می شوند قلب هایی دور سرشان می چرخد که ممکن است آنها را با حشره اشتباه بگیرد و به آنان پیس پیس اسپری حشره کش بزند ! وا حشره های کثافت

نزدیک روز ولتاین عاشقانه چت

نزدیک روز ولتاین عاشقانه چت

وقتی نزدیک روز ولنتاین که میشه من با مردم دیگر خیلی وضعیت متفاوتی دارم !
عاشقانه چت

نامزدی سنجاق عاشقانه چت

نامزدی سنجاق عاشقانه چت

حلقه نامزدی سنجاق ها
دو سنجاق بعد از عاشقانه چت با هم ازدواج نمودند.

بهترین زندگی عاشقانه چت

بهترین زندگی عاشقانه چت

بهترین چیزا تو زندگی مجانی هستند :
دوستی
لبخند
بغل
دست پخت مامان
خوابیدن
خانواده
بوسه
گریه کردن
خاطرات
بارون و برف
عشق
نفس کشیدن
خندیدن
گوش دادن به موسیقی
بخشیدن
بوسیدن نی نی
عاشقانه چت