بوشهر چت

بوشهر چت

عاقبت فلافل بوشهری چت روم

دیگه آخر و عاقبت ساندویچ فلافل میشه این ساندویچی که در تصویر ملاحظه می فرمایید که این آقا با لباس زرد قناری رنگ هنرمندانه ساندویچ در نان باگت پیچیده است.