اهواز چت

اهواز چت

کاربری به نام عبدالوانت از کشور امارات متحده عربی به چتروم مدارتو آمدند و به صورت تصویری چت می نمایند.
ایشان لباس اعراب و عرب ها را پوشیده اند و روی صندلی کامپیوترشان سیگار می کشند.

ایشان اصلیت جنوب ایران را دارند و اصالتن اهوازی هستند.

فلافل اهواز خوشمزه سلف سرویس شبهای کارون

واقعا شما ملت لیاقت ندارین !
اومدی فلافل بخری یا انتقام خون پدرتو بگیری ؟!
ولک کمتر بچپون تو اون صاب مرده !!
فلافل خوشمزه
فلافل سلف سرویس شبهای کارون