تصادف من بابا مختل چت

تصادف من بابا مختل چت

تصادف من بابا مختل چت

در تصادف
چیزی که من می بینم
چیزی که بابام میبینه
تصویر طرز تفکر من و بابام از تصادف در مختل چت قرار داده شده بود.


برچسب ها:
نوشته شده در مختل چت

13 بازدید در ۱۴ شهریور , ۱۳۹۵

» ارسال نظر