بهترین زندگی عاشقانه چت

بهترین زندگی عاشقانه چت

بهترین زندگی عاشقانه چت

بهترین چیزا تو زندگی مجانی هستند :
دوستی
لبخند
بغل
دست پخت مامان
خوابیدن
خانواده
بوسه
گریه کردن
خاطرات
بارون و برف
عشق
نفس کشیدن
خندیدن
گوش دادن به موسیقی
بخشیدن
بوسیدن نی نی
عاشقانه چت


برچسب ها:
نوشته شده در عاشقانه چت

232 بازدید در ۲ مهر , ۱۳۹۵

» ارسال نظر