چت تصویری محمدمهدی22بابل

کاربری با نام محمد مهدی ، دارای سن بیست و دو از شهر بابل به صورت چت تصویری در چتروم از خود وبکم منتشر نموده است.
mohammadmehdi 22 babol webcam
در تصویر ایشان در حال گیتار زدن هستند که گویا آهنگی نیز می سرودند
پیراهن مشکی بر تن دارند و در کنار پنجره اتاقشان کیسه بکسی نیز آویزان نموده اند.


برچسب ها:
نوشته شده در چت روم عمومی

102 بازدید در ۲۲ دی , ۱۳۹۵

» ارسال نظر