چت روم عمومی

چت روم عمومی

چت کردن تصویری آقاممد

آقا ممد در یک خانه ویلایی با لباس آبی از خود وبکم منتشر نموده است که شیرهاولوله کشی گاز نیز در ویلای ایشان روکار نصب شده است.

چت تصویری محمدمهدی22بابل

کاربری با نام محمد مهدی ، دارای سن بیست و دو از شهر بابل به صورت چت تصویری در چتروم از خود وبکم منتشر نموده است.
mohammadmehdi 22 babol webcam
در تصویر ایشان در حال گیتار زدن هستند که گویا آهنگی نیز می سرودند
پیراهن مشکی بر تن دارند و در کنار پنجره اتاقشان کیسه بکسی نیز آویزان نموده اند.

چت تصویری آقا ممد مشکی پوش

آقای محمد با نام کاربری آقا ممد در چتروم از خود وب کم منتشر نموده است که با لباس مشکی و کمی ریش و موهای رو به بالا می باشد.
اتاقش کاغذ دیواری شده و نزدیک پنجره چت می نماید.

چت تصویری انگشت در دماق پیمان

peyman007webcam
وب کم آقای پیمان ۰۰۷ که از خود برای چت تصویری نمایش داده است.
متاسفانه لحظه بدی از ایشان عکس گرفته شده به این دلیل که انگشتشان درون بینی شان بوده است

چت تصویری امید35 با وب کم

در صفحه عمومی چتروم مدارتو جناب آقای امید که گویا سی و پنج ساله هستند از خود تصویری منتشر نموده اند.
ایشان با پیراهن مردانه زیتونی رنگ در حالی که دستشات زیر چونه شان می باشد و انگشتری مثل حلقه ازدواج بر دست دارند جلوی دوربین وبکم لپتاپشان نشسته اند.

وبکم پارسا استی عمومی چت تصویری

آقای پارسا اس تی در چت روم تصویری فلش از خود وبکمی منتشر نموده است که احتمالا درون کافی نت هستند و با پیراهن سفیدی روی صندلی کامپیوتر چرم مشکی نشسته اند.

چت تصویری آقای آیکسیو

آقای آییکسسو با نام کاربری
AIIXIIO
در چت روم عمومی مدارتو از خود وبکم منتشر نموده است
ایشان پیراهن چهارخانه آبی بر تن دارند و با لبخندی زیبا به همراه عینک تصویری چت می نمایند.
در آن لحظه ۲۹ نفر در اتاق عمومی حضور داشته اند.

آرش لیبر چت تصویری وبکم

وب کم آقای آرش لیبر که به صورت عمومی در چت روم تصویری داده اند.
آرش خان در اتاق خود وب کم داده اند و تی شرت مشکی بر تن دارند و دارای موهای بلندی هستند که خوشتیپ می باشند.
arash lieber

وبکم چت عمومی سعید مهرداد بهروز

سه نفر از کاربران چت روم مدارتو وبکم داده اند که شامل آقایان سعید علا ، بهروز وب و مهرداد ۴۳ هستند.
آقایان مهرداد ۴۳ و بهروز وب متاسفانه تصویر واضحی از خود منتشر ننموده اند ولی آقای سعید علا با عینک سیاه و پیرهن قرمز و یقه لباس آبی

چت تصویری احساس العالم جنوبی

وب کم آقای احساس العالم در چت روم مدارتو که با لباس سنتی جنوبی و عربی جلوی دوربین حضور یافته و در چت تصویر خود را به نمایش عمومی گزاشته است.
احساس العالم به دیواری سفید و طلایی تکیه کرده و روی گوشت ها او هدفونی است که احتمالا برای رد و بدل کردن با صدای دیگران در چت با میکروفون می باشد.